• Určení výkonu reaktoru na základě měření aktivity 16N 

      Autor: Fáborský Dan; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Koleška Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
      Bakalářská práce se zaměřuje na metody určování výkonu na jaderných zařízeních. V textu jsou popsány jak metody používané na energetických jaderných reaktorech tak metody aplikované na reaktorech výzkumných. Dále je popsáno ...