• Studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

      Autor: Hlavatý Jan; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Frková Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
      Předmětem bakalářské práce je popis stávajícího stavu a variant plánované rekonstrukce malé vodní elektrárny v Dobřichovicích na řece Berounce, ř. km 16,117. Součástí práce je dále odhad investičních a provozních nákladů ...