Now showing items 1-1 of 1

  • Štíhlé železobetonové sloupy 

   Author: Tomáš Hynek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Benhák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Obsahem diplomové práce je analýza štíhlých železobetonových sloupů s ohledem na účinky druhého řádu. V první části práce je zpracován základní přehled problematiky navrhování štíhlých železobetonových sloupů. Dále jsou ...