Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace 5S na vybraných pracovištích ve společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. 

   Author: Klikarová Kristýna; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Pavelka Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami průmyslového inženýrství, zejména pak metodou 5S. Cílem této diplomové práce je popsání problematiky metody 5S a zejména pak její implementace ve vybrané společnosti. Hlavním přínosem ...