Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace principů hladké výroby ve strojírenském podniku 

   Author: David Munka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hladké neboli štíhlé výroby ve strojírenském podniku. Popisuje základní principy a metody štíhlé výroby a ukazuje na praktickém příkladu jejich využití. Součástí práce je analýza ...
  • Optimalizace pracoviště montáže 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace pracoviště uzavírání drážek rotorů ve společnosti zabývající se výrobou a navíjením elektromotorů. První kapitola práce je věnována představení společnosti SOPO s.r.o. a ...
  • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti Siemens s.r.o. 

   Author: Jan Čada; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci konkrétního výrobního procesu produkující součásti elektromotorů ve společnosti Siemens s.r.o. Cílem je analýza současného stavu a navržení opatření, které vede k odstranění časových ...