Now showing items 1-1 of 1

  • Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů 

   Author: Michal Svoboda; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Při ultra-relativistických srážkách těžkých jader na urychlovačích částic RHIC v USA a LHC ve Švýcarsku může vznikat stav hmoty nazvaný kvark-gluonové plazma, ve kterém se nacházejí částečně volné kvarky a gluony. Stejným ...