Now showing items 1-1 of 1

  • Monte Carlo simulace léčby radioterapií s laserem urychlenými částicemi 

   Author: Vanda Sluková; Supervisor: Grittani Gabriele Maria; Opponent: Versaci Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zaměřuje na využití laserového plazmového urychlovače ke generaci velmi vysoce energetických elektronů (VHEE) a dalších částic pro radioterapii. S využitím obecně účelového Monte Carlo kódu FLUKA a jeho ...