Now showing items 1-1 of 1

  • Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách 

   Author: Tomáš Dendis; Supervisor: Michl Martin; Opponent: Šloufová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Táto práca sa zaoberá fotofyzikálnymi procesmi prebiehajúcimi v molekulárnych látkach, najmä prenosom elektrónovej excitačnej energie. Ďalej sa pomocou výpočtových metód kvantovej chémie snaží charakterizovať najnižšie ...