Now showing items 1-1 of 1

  • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

   Author: Yana Stepankova; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Stára Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce zaobírá doplněním nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce.