Now showing items 1-2 of 2

  • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
  • Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky 

   Author: Filip Kubiš; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cı́lem této práce je prozkoumánı́ metod časoprostorového modelovánı́, jež jsou v současné době použı́vány pro predikci poptávky v oblasti přepravy, a přezkoumánı́ způsobů testovánı́ kvality těchto metod. Práce ukazuje, že ...