• POLYFUNKČNÍ DŮM - SMETANOVO NÁMĚSTÍ, HAVLÍČKŮV BROD 

   Autor: Pikard Kryštof; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Havlíčkův Brod je město krajského významu. Přesto v současnosti postrádá reprezentativní kulturní dům. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který nabízí zázemí pro rozličné kulturní akce a vhodně doplňuje narušenou ...
  • REVITALIZACE ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ 

   Autor: Homola Adam; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomového projektu je celková revitalizace prostoru Římského náměstí v Brně a jeho doplnění současné zástavby čtyřmi novostavbami. Dvě z těchto budov jsou řešeny kompletně a zbylé pouze hmotově.
  • TŘEBÍČ - STAŘEČKA 

   Autor: Stoklásek Rostislav; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Stařečka je jedna z historických čtvrtí města Třebíče, která byla z velké části asanována v průběhu 80. let a nahrazena technicistním řešením upřednostňujícím automobilovou dopravu. Diplomová práce navrhuje úpravu tohoto ...
  • VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT 

   Autor: Lennerová Kristýna; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou ...