Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza anotací epileptických záchvatů 

   Author: Příhoda Václav; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Lhotská Lenka
   V rámci práce byl vytvořen modul, který umožňuje analýzu anotací epileptických záchvatů. Analýza by mohla sloužit jako technika na určení umístnění epileptogenní zóny. Modul analýzy je součástí již vyvíjeného nástroje ...
  • Dáma s umělou inteligencí 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Vysloužilová Lenka
   1. Zjistěte, jaké základní cíle si kladou aktuálně dostupné programy, které umožňují hrát deskovou hru dáma a využívají umělou inteligenci. 2. Zvažte, jak lze nejlépe využít metody umělé inteligence pro zdokonalení hráčových ...
  • Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění 

   Author: Němý Milan; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
   Tato diplomová práce řeší problematiku zpracování obrazu z magnetické rezonance pacientů s neurodegenerativními onemocněními, zejména pak s Alzheimerovou chorobou. Cílem byl průzkum prostředků pro zpracování obrazu a ...
  • Porovnání testovacích nástrojů pro jazyk Java a platformu Spring 

   Author: Kotrhonz Otakar; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Předzpracování biochemických signálů a jejich analýza 

   Author: Anýž Jiří; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Adam Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování dat z matice vodivostních senzorů plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Vysloužilová Lenka