Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šrůma Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem diplomové práce je návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Hlavní část práce je věnována návrhu sloupu podpírajícího nástavbu sila, ve kterém jsou porovnány různé metody stanovení excentricity druhého řádu. ...