• Grafy a grafové algoritmy pro knihovnu algoritmů 

      Autor: Uhlík Jan; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
      Tato bakalářská práce vylepšuje implementaci grafů a grafových algoritmů v knihovně algoritmů ALib vyvíjené na Katedře teoretické informatiky FIT ČVUT v Praze. Hlavní důraz je kladen na univerzalitu návrhu, který vede ke ...