• Rozhraní člověk - stroj pro pacienty upoutané na lůžko - část 2 

      Autor: Poledňák Miroslav; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Uher Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Práce se vprvní části zabývá biosignály, které jsou vhodné pro alternativní ovládání PC. Popisuje jejich genezi, způsoby snímání, vlastnosti a využití. Dále popisuje webové technologie a současné trendy alternativního ...