• Revitalizace Železného potoka - PD 

   Autor: Uher Lukáš; Vedoucí práce: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Studie revitalizace povodí VT Třeblová 

   Autor: Uher Lukáš; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)