• Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

      Autor: Uchytil Tomáš; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Papež Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Tato práce se zabývá výběrem zdroje tepla a návrhem větrání luxusního rodinného domu. Součástí domu jsou dvě bytové jednotky a vnitřní bazén. Zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda) byl vybrán na základě ekonomické a ...