Now showing items 1-1 of 1

  • Předimplementační analýza při zavádění nástrojů pokročilého plánování 

   Author: Tomáš Ventruba; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Uchytil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je optimalizace předimplementační analýzy při zavádění ná-strojů pokročilého plánování. Firma dodávající systémy pokročilého plánování do výrob-ních podniků má za cíl snížit časové nároky ...