• Provoz zdroje tepla a chladu universitní budovy 

      Autor: Uchytil Jan; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Beber Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Diplomová práce se zabývá analýzou dat naměřených na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato data souvisí se zdrojem tepla a chladu. Jako zdroj tepla a chladu je použito tepelné čerpadlo země-voda. Data jsou ...