• Náklady životního cyklu staveb - náklady na provoz 

      Autor: Ubralová Eliška; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Kabele Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
      Práce se věnuje nákladům životního cyklu staveb, se zaměřením na provozní náklady u rodinných a bytových domů. Cílem práce bylo definovat jednotlivé náklady životního cyklu, především provozní náklady, vytvořit metodiku ...