• Distribuce Linuxu vhodná pro embedded systémy 

   Autor: Truxa Lukáš; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hardwarová akcelerace monitorovacích aplikací 

   Autor: Lužnický Jiří; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • HW modul pro samoopravný kód (FEC) v reálném čase 

   Autor: Nymš Jiří; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Monitoring kvality vody v Internetu věcí 

   Autor: Hynek Jakub; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce se zabývá tématikou Internetu věcí, konkrétně popisuje nejčastěji používané technologie pro výměnu zpráv. Z komunikačních technologií se zaměřuje zejména na nově vzniklé Low Power Wide Area (LPWA) sítě, jejich ...
  • Nástroje pro kvantifikaci dávek a ztrátovosti paketů ve vysokorychlostních sítích 

   Autor: Friedl Aleš; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití mobilního zařízení pro ovládání modelu signálem PPM přes zvukový výstup 

   Autor: Sidorov Dmitriy; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zabývá možnosti ovládání mobilním zařízením s OS Android prvků který používá PPM signál. Cílem této práce je prozkoumat možnosti, navrhnout a realizovat řešení včetně všech potřebných komponent, které pak umožní ...
  • Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq 

   Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou ...
  • Přenosy s nízkou latencí pro vzdálenou spolupráci v reálném čase se škálovatelnou hardwarovou podporou 

   Autor: Žejdl Petr; Vedoucí práce: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • SAGElab - ovládání gesty prostřednictvím Kinect 2.0 

   Autor: Kasalický Tomáš; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat existující technologie využívající hloubkové senzory a detekci gest a aplikovat získané vědomosti při návrhu řešení ovládání gesty pro vizualizační prostředí SAGE2 za pomocí ...
  • Systém pro správu řídících příkazů průmyslového robota 

   Autor: Marvan Jan; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření aplikace sloužící k ovládání malého průmyslového robota pro manipulaci s předměty. Aplikace je vyvinutá pro robota Lynxmotion AL5D, jehož typ lze označit jako robotická ruka. ...
  • uNIC - Sjednocený přístup k NIC 

   Autor: Mazák Tomáš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • VHDL modul pro on screen display (OSD) 

   Autor: Pichlová Dominika; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení vlastností prohlížečů 3D modelů 

   Autor: Nulíček Lukáš; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá problematikou vizualizace digitálních 3D modelů a scenérií, která se vyskytuje v různých odvětvích lidské činnosti. Hlavním přínosem této práce je srovnání pečlivě vybraných prohlížečů 3D objektů dle ...
  • Vytváření hloubkové mapy pro 3D zobrazení 

   Autor: Lhoťan Miroslav; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   V této práci jsou popsány základy problematiky konstrukce hloubkové mapy ze stereoskopického obrazu. Dále jsou zde popsány principy čtyř algoritmů řešících tuto úlohu a jejich implementace. Implementace je realizována ...
  • Webový prohlížeč interaktivních 3D modelů 

   Autor: Dorazil Jan; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce je zaměřena na problematiku tvorby interaktivního webového prohlížeče trojrozměrných modelů s ohledem na možnost intuitivního vytvoření vlastní interaktivní scény. Práce krátce představí nejznámější již existující ...