Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce kostela z 19. století 

   Author: Trousilová Anna Maria; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Šimmer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem novogotického kostela sv. Augustina v obci Lužice, a návrhem sanačních opatření poruch zjištěných během průzkumu. Zejména se jedná o analýzu vlhkosti konstrukce, ...