Now showing items 1-1 of 1

  • Souvislost mezi mzdovou politikou a výkonností podniku JEZZ, s.r.o. 

   Author: Troupová Monika; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se soustředí na problematiku mezd spojenou s výkonností podniku. Jejím cílem je ověření hypotézy, že mzdová politika má vliv na výkonnost podniku JEZZ, s.r.o. pomocí ukazatelů vytažených z finanční analýzy ...