Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky 

   Author: Jonášová Lenka; Supervisor: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

   Author: Šípová Šárka; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
  • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

   Author: Šlegl Jakub; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
  • Stereotaktická radioterapie plicních tumorů se zaměřením na volbu bezpečnostních lemů 

   Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V této práci jsou teoreticky popsány základní principy radioterapie. Jsou definovány bezpečností lemy, je rozebrána problematika build up efektu, jsou charakterizovány jednotlivé radioterapeutické metody a jejich vliv na ...