• Studie orientace vláken v cementovém kompozitu pomocí magnetického pole 

      Autor: Takáčová Kristýna; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Kuba Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Práce se zabývá možnostmi orientace feromagnetických (ocelových) vláken UHPFRC v magnetickém poli. Vyšetřuje orientaci vláken v magnetickém poli pomocí počítačové simulace v programu ANSYS. Výsledky jsou experimentálně ...