Now showing items 1-8 of 8

  • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

   Author: Sochůrek Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...
  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Author: Špinar Šimon; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Návrh celkové rekonstrukce Dejvické ulice 

   Author: Michal Janoušek; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem celkové rekonstrukce Dejvické ulice. Práce analyzuje stávající stav křižovatek a dopravy v klidu. Na základě zhotovených průzkumů je navržen nový stav.
  • Návrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6 

   Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vybraných křižovatek na Praze 6, které byly vybrány jako rizikové odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za ...
  • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

   Author: Štěpánková Martina; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit nové, vhodnější a bezpečnější návrhy osmi lokalit v Praze 6, které byly vybrány ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí MÚ Prahy 6. V každém místě byl proveden dopravní ...
  • Studie dopravního řešení MČ Praha - Nebušice 

   Author: Hetzerová Barbora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh úprav dopravního řešení severní části MČ Praha - Nebušice. Navržené úpravy by měly vést ke zklidnění dopravy v dané lokalitě ve smyslu transformace na zónu Tempo 30 za pomoci moderních ...
  • Studie dopravního zklidnění lokality Mohyla v Praze na Bílé Hoře 

   Author: Polák Jan; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavebně-technického stavu vybraných komunikací v lokalitě Mohyla v Praze na Bílé Hoře. Práce analyzuje stávající stav. Na základě zhotovení průzkumů je navržen nový stav
  • Vliv dopravy na životní prostředí v Praze a analýza možností jeho regulace 

   Author: Sachl Miroslav; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Branžovský Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)