Now showing items 1-1 of 1

    • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v dřevostavbě 

      Author: Sabol Jakub; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
      Táto diplomová práca sa venuje inteligentnej elektroinštalácii a automatizácii v budovách. Predstavuje súčasný stav elektroinštalácie v moderných budovách. Približuje oblasť inteligentných budov pomocou definície a klasifikuje ...