Now showing items 1-2 of 2

  • Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok ...
  • Měření výkonnosti letišť 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Otta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Za posledné roky sa dopyt po leteckej doprave rapídne zvýšil. Letiská sú nútené každým rokom zisťovať svoju efektívnosť a výkonnosť a na základe toho zlepšovať svoje služby. Vo svojej práci som porovnávala rôzne faktory ...