Now showing items 1-20 of 22

  • Možnosti využití dvoukloubových autobusů v systému Pražské integrované dopravy 

   Author: Pavlů Martin; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce zkoumá případné uplatnění dvoukloubových autobusů v PID. Na základě přepravních průzkumu jsou v práci vytipovány nejvytíženější linky, na které by bylo dvoukloubové autobusy vhodné nasadit. U každé ...
  • Možnosti využití tramvajové dopravy v oblasti Praha - Jižní Město 

   Author: Švarc Jakub; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se věnuje popisu území Spořilova a Jižního Města s ohledem na dopravní infrastrukturu a zástavbu oblasti. Obsahuje shrnutí historie obsluhy území a její současný stav. Dále se věnuje zařazení tramvajové dopravy do ...
  • Návrh dopravního režimu na křižovatce Lazarská 

   Author: Vavrda Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd 

   Author: Mladenović Stefan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd'' je analýza stávajícího stavu MHD v hlavním městu Beograd, návrh optimalizace systému pomoci navržení nových tras a ...
  • Optimalizace systému organizace VHD 

   Author: Pušman Vladimír; Supervisor: Pejša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Organizace PID v přestupním uzlu Palmovka 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Balíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD" je definování navigačního systému ve veřejné dopravě, jeho porovnání mezi různé městy a v hl. m. Praze.
  • Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově 

   Author: Stupková Alena; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově" je analyzovat současný stav využívání kapacity dopravních prostředků PID na Spořilově a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Předpoklady zavedení IDS v Moskvě 

   Author: Plotnikova Marianna; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Řešení nočního provozu v Pražské integrované dopravě 

   Author: Petrouš Matej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Šubrt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato diplomová práce se zabývá nočním provozem Pražské integrované dopravy. Jedná se o první práci, která postupuje dle teorie linkového vedení. Teorie linkového vedení je nejprve stručně shrnuta. Jsou stanovena základní ...
  • Řešení veřejné dopravy u obchodního centra "Pivovar" v Děčíně 

   Author: Holada David; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Horáček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Řešení veřejné dopravy v oblasti Spořilova 

   Author: Stupková Alena; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Řešení veřejné dopravy v Praze - Čakovicích 

   Author: Frýba Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Kališ Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Řešení veřejné hromadné dopravy v Praze - Čakovicích" je popsat a zhodnotit současný dopravní stav v MČ Čakovice s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto popisu budou uvedeny ...
  • Řešení veřejné hromadné dopravy v Horažďovicích 

   Author: Vitvera Michal; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu veřejné dopravy v Horažďovicích, včetně dopravy železniční. Práce zahrnuje mimo jiné i řešení zastávek veřejné dopravy s důrazem na jejich správné umístění, jak z ...
  • Střet tramvaje s chodcem 

   Author: Hájková Barbora; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná V Praze 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-09-15)
   Předmětem diplomové práce "Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná v Praze" je analýza a řešení problémů na zvoleném úseku. V teoretické části je popis preference MHD a tramvajové konstrukce. V praktické části je ...
  • Tramvajová doprava ve Vinohradské a Škrétově ulici 

   Author: Beneš Jiří; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Veřejná doprava ve městě Almaty 

   Author: Gamaley Irina; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Kopecký František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vhodnost vzniku nové tramvajové vozovny a zkvalitnění obsluhy území 

   Author: Otradovec Pavel; Supervisor: Vančura Pavel; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v lokalitě Děčín - Podmokly 

   Author: Holada David; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Adámek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce pojednává o zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou v městské části Děčín - Podmokly. Všímá si specifik této městské části vyplývajících z uzavřenosti členitým územím, řekou Labe a dopravní infrastrukturou. Podmokly ...