Now showing items 1-2 of 2

  • Dopad zavedení Direktivy 2009/125/EC (Ecodesign) na ekonomiku distribuční společnosti 

   Author: Pacholíková Lucie; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Diplomová práce se zabývá dopadem Direktivy 2009/125/ES (Ecodesign) na distribuční společnost PREdi, a.s., konkrétně na transformátorech o výkonu 630 kVA. Jedná se o druhou etapu snížení ztrát, která bude platit od roku ...
  • Využití tepelného čerpadla pro zásobování teplem 

   Author: Pacholíková Lucie; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného zdroje vytápění pro rodinný dům. Základními informacemi jsou tepelné ztráty, které jsou zde vypočítány podle normy ČSN EN 12831 a srovnány s výsledky kalkulačky z webu tzb-info.cz. ...