Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Belánka 

   Author: Půhon Patrik; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá rozšířenou dokumentací pro stavební povolení polyfunkčního domu Belánka. Práce vychází z původní studie architektonické kanceláře AVE Architekti, s.r.o. Oproti běžné dokumentaci pro stavební ...
  • Rodinný dům 

   Author: Půhon Patrik; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá stavebně technickým a konstrukčním řešením rodinného domu dle zadání. Cílem práce je návrh a posouzení konstrukce, které se co nejvíce blíží předloze. Práce je rozdělena na technický popis konstrukce, ...