Now showing items 1-10 of 10

  • Areál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicích 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh areélu vodní rekreace a kluziště na pražském Smíchově. Oba provozy jsou rozděleny do samostatných objektů nicméně architektonicky i urbanisticky na sebe navazují. Obvod obou hmot, ...
  • Brownfields textilní výroby ve Frýdlantském výběžku 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Model povrchové elektrické vodivosti speciálních tkanin 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Konopka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh strategie organizace 

   Author: Jakub Brabec; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu strategie ve vybrané společnosti. První část práce tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou vymezeny základní pojmy řešené problematiky a shrnuty poznatky strategického ...
  • Návrh tříprvkové YAGI antény 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace ASM kódu 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

   Author: Petáková Belinda; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
  • Statický návrh krytého bazénu 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Strategická analýza rozvojových a vzdělávacích potřeb studentů a absolventů vysokých škol 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Entler Eduard; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Využití obrazové analýzy k vyhodnocení offsetu součástek a roztékavosti pájek. 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Urbánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)