Now showing items 1-20 of 141

  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza lanoplachtové konstrukce 

   Author: Hüttner Miloš; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Analýza postupu pro tvorbu programu údržby v kategorii GA 

   Author: Vratislav Vorel; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této bakalářské práce je demonstrovat a zhodnotit publikované postupy pro tvorbu programu údržby letadel patřících do kategorie všeobecného letectví. Sekundárním cílem práce je seznámení s vývojem údržby letadel a ...
  • Analýza technologií generální opravy podvozků Airbus A320 Family a jejich aplikovatelnosti v rámci ČSA a.s. 

   Author: Rokos Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Štorkan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza účinků odmrazovací a ochranné kapaliny na bezpečnost letu 

   Author: Přibyl Roman; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza výsledků zkoušek turbovrtulových motorů a návrh zlepšení spolehlivosti 

   Author: Zapach Milan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje 

   Author: Novák Martin; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací ...
  • Arrius 2B2 - typový výcvik 

   Author: Feninec Jakub; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Arrius 2B2 - typový výcvik" je zpracování dokumentace pro typový kurz výukového programu údržby motoru Arrius 2B2 pro vrtulník Eurocopter EC 135, vytvoření výukové osnovy spojené s volbou výukové ...
  • Autonomní řízení s využitím webové kamery 

   Author: Steve Sunil Mathews; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Algoritmus detekce objektů je navržen různými metodami a nápady k nalezení správného přístupu. Tato detekce objektů bude testována na robotickém modelu automobilu, který nahradí auto na skutečném životě na silnici a zároveň ...
  • Autonomní řízení vozidla s využitím LIDARu 

   Author: Mohammed Anas Hathif Sunkesula; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce pojednává o autonomní jízdě modelu automobilu pomocí senzoru lidar. Může produkovat více dat za nejmenší dobu, což je hlavně detekce vzdáleností překážek kolem tohoto senzoru. Jedná se o jeden z ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Business vrstva nástroje pro synchronizaci struktur databázových modelů 

   Author: Novák Martin; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Centrální systém údržby 

   Author: Sekal Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Author: Ashykhmin Mykhailo; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Design of robotic hand 

   Author: Emeksiz Ömer; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
  • Detekce vad na duplexních a speciálních ocelích magnetickou práškovou metodou 

   Author: Holas Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Efektivní Paralelní Výpočty na heterogenních systémech ve stavební mechanice 

   Author: Michal Bošanský; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Současný vývoj v oblasti počítačového hardwaru přináší nové možnosti v numerickém modelování. Současným technologickým trendem v paralelním výpočtu, který je založen na současném využívání paralelních víceprocesorových ...