Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...
  • Analýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republice 

   Author: Hrbek Jan; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Evropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí ...
  • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

   Author: Mengr Miroslav; Supervisor: Brettschneider Zbyněk; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
  • Analýza spotřeby elektřiny v České republice 

   Author: Hanzal Lukáš; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možných vlivů působících na velikost spotřeby elektřiny v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat faktory mající vliv na spotřebu elektřiny jak z dlouhodobého, tak z ...
  • Efektivnost instalace a provozu malé větrné elektrárny pro rodinný domek 

   Author: Hájek Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit provoz a instalaci malé větrné elektrárny (MVtE) u rodinného domu (RD) v České republice. V rámci analýzy bylo porovnáno 6 MVtE dostupných na českém trhu o jmenovitém ...
  • Ekonomické zhodnocení úspor energie rodinného domu 

   Author: Molek Tomáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomický model FVE 

   Author: Felcman Tomáš; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Author: Zaiblová Kateřina; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Metoda "Rozděl a panuj" 

   Author: Lachmanová Michaela; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Hájek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Vinkler Karel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...
  • Statistická analýza variability energetických zdrojů 

   Author: Lachmanová Michaela; Supervisor: Staňková Helisová Kateřina; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití solární energie v podmínkách ČR 

   Author: Jablonská Šárka; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím solární energie v podmínkách České republiky a to se zaměřením na porovnání fotovoltaických a fototermických panelů. Jsou zhodnoceny podmínky, které využití solárních technologií ...
  • Základní technologie baterií a jejich ekonomické zhodnocení 

   Author: Matouš Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je sestrojit vhodné ekonomické ukazatele, které jednoduše popisují vlastnosti vybraných bateriových technologií. Dalším cílem je porovnat tyto ukazatele v různých časových obdobích a~pokusit se predikovat ...