Now showing items 1-2 of 2

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Multifunkční sportovní zařízení Kotlářka" 

   Author: Pešková Veronika; Supervisor: Neubergová Stanislava; Opponent: Kormaníková Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektu Multifunkčního sportovního zařízení Kotlářka. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově stavebně konstrukční revize ...
  • Požiarne riešenie bytového domu Nuselská 

   Author: Kormaníková Soňa; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)