Now showing items 1-3 of 3

  • Posouzení konstrukce vodojemu s administrativní vestavbou 

   Author: František Nesnídal; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je návrh ocelové konstrukce administrativní vestavby a posouzení konstrukce s využitím stávajících ocelových prvků vodojemu a návrh řešení jejich případného zesílení. Posouzení typických ...
  • Skladová hala s jeřábem 

   Author: Řezníček Karol; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce skladové haly jednolodní ocelové haly o rozpětí 24m délce 60m a výšce skladebné konzoly 7m. V hale je jeden mostový jeřáb o nosnosti 10t. Hlavními konstrukčními materiály ...
  • Trojlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby 

   Author: Martin Pavelka; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   V diplomové práci je proveden návrh nosné konstrukce trojlodní průmyslové haly s mostovými jeřáby nacházející se v obci Moravské Budějovice. V práci jsou navrženy všechny nosné prvky, hlavní rámová vazba, konstrukce střechy, ...