Now showing items 1-5 of 5

  • Optimalizace transportu handicapovaných osob 

   Author: Sassmannová Anna; Supervisor: Fábry Jan; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout organizacím přepravující postižené osoby, jak optimálně je lze přepravovat. Ve své práci Optimalizace transportu handicapovaných osob popíši nejprve historii zpřístupňování veřejné dopravy, ...
  • Optimalizace zásobování lékáren 

   Author: Roubíková Martina; Supervisor: Fábry Jan; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Práce se zabývá optimalizací trasy farmaceutického zástupce, který obchodněnavštěvuje lékárny. Jedná se o denní a týdenní rozvrhy, při čemž jsou v úvahu brána časová okna, tj. časový interval, ve němž musí zástupce navštívit ...
  • Řešení DEA modelů v systému AIMMS 

   Author: Štěpán Martin; Supervisor: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení optimalizačních úloh v prostředí internetu 

   Author: Sopko Stanislav; Supervisor: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení firmy (poskytovatele volnočasových aktivit) v době hospodářské recese 

   Author: Vokounová Michaela; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-08)
   Současná hospodářská recese světového měřítka zasáhla i ekonomiku České republiky. Ovlivnila makroekonomické ukazatele, chování ekonomických subjektů i preference spotřebitelů. Diplomová práce se zabývá důsledkem hospodářské ...