Now showing items 1-1 of 1

  • Kulturní centrum v areálu bývalých branických ledáren 

   Author: Iveta Petříčková; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce řeší obnovu památkově chráněného objektu bývalých Branických ledáren. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který řešil širší území podél řeky Vltavy od Barandovského mostu po železniční most. V ...