Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza postupů a úkolů ZZS při hromadném postižení osob 

   Author: Iva Braunová; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Majstr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá analýzou postupů zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) při hromadném postižení osob (dále HPO). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...