Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv počtu řízených ventilů na podporu spontánního dýchání během HFOV 

   Author: Iushchak Oksana; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Vysokofrekvenční oscilační ventilace je nekonvenčním typem mechanické umělé ventilace. V důsledku spontánního dýchání dospělého pacienta dochází ke zvětšení dechového úsilí. Pro redukci dechového úsilí byl vyvinut Demand-flow ...