Now showing items 1-2 of 2

  • Nouzové napájení elektrárenského bloku 

   Author: Iška Martin; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou připojení a dimenzování nouzového zdroje pro rozběh elektrárenského bloku v případě bezproudého stavu distribuční soustavy. Nejprve se zabývám poruchami v elektrizační soustavě, ...
  • Tepelná čerpadla pro bytový dům 

   Author: Iška Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)