Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace standardizované modelové smlouvy FIDIC na tunelový komplex Blanka 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Diplomová práce se zabývá aplikací standardizovaných modelových smluv FIDIC na tunelový komplex Blanka. Součástí práce je výčet významných odchylek v nákladech a čase. Práce také obsahuje specifikaci smluv, které mezi sebou ...
  • Financování developerského projektu 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modifikace pásové pily pro odřezávání 3D tištěných dílců ze základových desek po SLS 

   Author: Adolf Valášek; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá pásovou pilou specializovanou pro odřezání výtisků. Obsahuje porovnání dvou technologií pro tuto operaci (drátořez a pásová pila), rešerši existujících strojů, návrh konstrukčních úprav a kontrolní výpočty.
  • Vliv technologických parametrů na součásti vyrobené technologií DMLS 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části vybranými metodami technologie 3D tisku, jejich popisem a ukázkami možných výrobků daných technologií. Dále podává přehled o vlivu technologických parametrů tisku na ...
  • Výzkum krytování rychlých a vysoce dynamických os obráběcích strojů s využitím virtuálních prototypů 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Houša Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)