Now showing items 1-1 of 1

  • Webový katalog LEGO dílů pro 3D tisk 

   Author: Hübner David; Supervisor: Hrončok Miroslav; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webového katalogu LEGO dílů a stavebnic pro 3D tisk. Rešeršní část práce nejprve představuje knihovnu LDraw poskytující 3D modely dílů LEGO. Dále jsou představeny možné ...