Now showing items 1-2 of 2

  • Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru 

   Author: Gabková Zuzana; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a ...
  • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

   Author: Gabková Zuzana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vašková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...