Now showing items 1-20 of 44

  • Analýza přesnosti měření tlaku krve neinvazivními tonometry 

   Author: Rebeka Galvánková; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Meranie krvného tlaku je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód v lekárskej praxi. Výsledky merania poukazujú nielen na hemodynamický, ale aj psychický stav človeka. Presnosť získaných hodnôt merania je ...
  • Analýza slabých tlakových pulzací při suprasystolickém tlaku 

   Author: Matera Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Diplomová práce se zabývá neinvazivním meřením hemodynamických parametrů při suprasystolickém tlaku a jejich souvislostí s arteriální tuhostí. Pro tyto účely byl sestrojen přístroj na principu diferenčního tlakového senzoru, ...
  • Analýza suprasystolických tlakových oscilací 

   Author: Hořák Petr; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza teorie geneze Korotkovových zvuků při auskultační metodě měření krevního tlaku 

   Author: Jan Papp; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Korotkovovy zvuky jsou rytmické zázněje, které vznikají při auskultačním měření krevního tlaku v důsledku zaškrcení brachiální arterie. Mechanika jejich geneze ovšem i po takřka sto dvaceti letech výzkumu není stále ...
  • Automatická detekce pupily v obraze 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce popisuje detekci zornice v obraze pro aplikaci při detekci očních pohybu. Jedná se o nalezení zornice v obraze z kamery, která sleduje oko. Práce se zabývá metodami zpracování obrazu užívanými k detekci ...
  • Bezbariérový informační webový portál II 

   Author: Barták Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat 

   Author: Pilný Michal; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kalibrační metody pro videookulografii 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů 

   Author: Vošmik Jiří; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Fabián Vratislav
   Cílem této práce je porovnání výsledků klasifikátorů k-nejblizších sousedů, naivního bayesovského klasifikátoru, support vector machine a skrytých markovských modelů při použití na reálných záznamech EEG. Použité EEG záznamy ...
  • Kontrola dodržení technických specifikací - pulzní oxymetr 

   Author: Horáková Denisa; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Pulzní oxymetryjsou do zdravotnických zařízení pořizovány ve velkých množstvích. Je stále složitější vybrat tu nejvhodnější variantu. Při výběru přístroje je důležité posuzovat nejen cenu, ale také jeho technické specifikace. ...
  • Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kvantitativní analýza měření rovnováhy a měření na základě Timed Up & Go Test (TUG) pomocí akcelerometru, gyroskopu a megnetometru 

   Author: Dubravec Jakub; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Timed "Up and Go" (TUG) test and balance test are techniques used for qualifying movement abilities of human. TUG-test is usually evaluated by virtue of experience of appropriate therapist without any scientific background. ...
  • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

   Author: Mondok Jan; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...
  • Metodika kontrol glukometrů 

   Author: Brůžová Ludmila; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika monitorování hemodynamických parametrů 

   Author: Mudroch Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Špulák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet 

   Author: Patrícia Troppová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá ...
  • Měření parametrů srdečních katetrů 

   Author: Yegor Mikhailov; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části ...
  • Modul pulzního oxymetru 

   Author: Hrabec Dalibor; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek 

   Author: Chaloupka Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Motorizovaná rehabilitační dlaha horní končetiny 

   Author: Michal Zelený; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Rehabilitace pacientů po mozkové příhodě se po ukončení jejich pobytu v léčebném zařízení přesouvá do domácího prostředí. Část rutinní práce terapeutů může být nahrazena pomocí rehabilitačních zařízení. Ukazuje se, že ...