Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

   Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Rozsah chirurgického výkonu při léčbě farmokorezistentní epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie (FCD) je plánován i dle znalosti jejího podtypu (I. a~II.). Konkrétní podtyp FCD lze ale s jistotou potvrdit až ...
  • Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

   Author: Ebel Matyáš; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění charakterizované poruchou vývoje mozkové architektoniky. Jeho projevem bývají epileptické záchvaty. Podle mikroskopické přítomnosti dysplastických neuronů v lézi se rozlišuje ...