Now showing items 1-9 of 9

  • Dynamika nezávislých populací interiktálních výbojů fokální kortikální dysplazie 

   Author: Veronika Rošková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Refrakterní epilepsie je nejčastěji způsobena fokální kortikální dysplazií (FCD). Pro její úspěšnou chirurgickou léčbu je nezbytné celkové odstranění epileptogenní zóny. Při plánování operace je důležitá znalost typu FCD, ...
  • Kalkulátor baterie neuropsychologických vyšetření 

   Author: Martin Bulant; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí je epilepsie, která může mít za následek změny ve výkonnosti kognitivních schopností. Měření kognitivní výkonnosti je v současnosti prováděno převážně za pomoci ...
  • Klasifikace fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

   Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Rozsah chirurgického výkonu při léčbě farmokorezistentní epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie (FCD) je plánován i dle znalosti jejího podtypu (I. a~II.). Konkrétní podtyp FCD lze ale s jistotou potvrdit až ...
  • Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

   Author: Ebel Matyáš; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění charakterizované poruchou vývoje mozkové architektoniky. Jeho projevem bývají epileptické záchvaty. Podle mikroskopické přítomnosti dysplastických neuronů v lézi se rozlišuje ...
  • Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG 

   Author: Laura Shala; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je častou příčinou farmakorezistentní epilepsie. Určení podtypu FCD je zásadní při plánování resekčního výkonu u těchto pacientů. Cílem této práce je na základě parametrizace výskytu ...
  • Lokalizace fokální kortikální dysplazie pomocí intrakraniálního EEG 

   Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Jednou z důležitých částí plánování resekce u farmakorezistentní epilepsie, konkrétně fokální kortikální dysplazie, je lokalizace epileptogenní zóny (EZ) pomocí interiktálního EEG. Vizuální zkoumání interiktálního EEG je ...
  • Návrh klasifikátoru typů fokální kortikální dysplazie dle parametrů epileptiformních výbojů 

   Author: Tomáš Kasper; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Onemocnění fokální kortikální dysplazie (FCD) je častým zapříčiněním farmakorezistentní fokální epilepsie. Pacienti trpící FCD mohou profitovat z chirurgického zákroku, který odstraní epileptogenní tkáň. Ovšem pro naplánování ...
  • Popis epileptické sítě pomocí distribuce interiktálních výbojů 

   Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Iritační zóna je součástí konceptu epileptické sítě. Skládá se z podsítí, klastrů, které jsou schopny generovat nezávislé populace interiktálních výbojů (IED). Cílem práce bylo vytvořit a optimalizovat algoritmus, který ...
  • Role interiktální rytmické aktivity fokální kortikální dysplazie v intrakraniálním EEG 

   Author: Michaela Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění kortikálního vývoje mozku a je jednou z možných příčin ložiskové farmakorezistentní epilepsie. Pacienti trpící farmakorezistentní epilepsií mohou profitovat z chirurgické ...