Now showing items 1-20 of 80

  • 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 

   Author: Slívová Adina; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy na základě digitalizace výškopisu starých map - Prvního vydání státní mapy odvozené. Součástí práce je i popis způsobů ...
  • 3D model toku staré Vltavy 

   Author: Josef Pudil; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření 3D modelu staré Vltavy za podkladu státní mapy odvozené 1:5 000. Zpracováno bylo celé území Vltavy. Zpracování probíhalo v ArcMap 10.5, kde došlo k vektorizaci, vložení výškových ...
  • 3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolí 

   Author: Florian Petr; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-29)
   Diplomová práce, zaměřená na objekt Zámek Veltrusy a jeho okolí, se zabývá vypracováním podrobného digitálního modelu budovy zámku a blízkých pavilonů a digitálního modelu terénu v okolí zámku. Součástí práce je stručný ...
  • 3D vizualizace areálu kostela v Červené nad Vltavou 

   Author: Markéta Pecenová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vizualizací 3D modelu areálu kostela sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou z dob před jeho přesunem. Jako podklad byla použita plánová dokumentace a dobové fotografie. První část práce je ...
  • Administrace a bezpečnost ArcGIS Serveru 

   Author: Fořt Vojtěch; Supervisor: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Analýza dopravních dat v jihozápadní části příjezdu do Prahy 

   Author: Tomáš Lauwereys; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou teorie grafu a síťové analýzy v geografických informačních systémech. Je vytvořen pracovní postup editace dat ze serveru společnosti Geofabrik. Dále je popsána tvorba síťového ...
  • Analýza nad vektorovými modely Müllerových map 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nejkratších cest na mapách pro orientační běh 

   Author: Mezníková Lenka; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Antoš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza pohledově exponovaných svahů na území Prahy v GIS 

   Author: Křikavová Linda; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Bradová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza rytiny historického bojiště Teplá 

   Author: Fialová Marie; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vybraných evropských školních atlasů 

   Author: Přibylová Jana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá kvantitativní analýzou vybraných školních zeměpisných atlasů z pěti evropských zemí (Česká republika, Francie, Německo, Rakousko a Slovinsko). Práce obsahuje porovnání atlasů v oblasti matematických, ...
  • Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě 

   Author: Bambulová Iva; Supervisor: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Časoprostorové analýzy města Soluně 

   Author: Gajzler Šimon; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování historických map města Soluně z~let 1784, 1909 a 1943. Popisuje tedy jejich transformaci do souřadnicového systému a následnou vektorizaci budov s~využitím nástrojů automatické ...
  • Databáze historických atlasů 

   Author: Vévodová Patricie; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-29)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření databázové aplikace z nasbíraných dat o historických atlasech vydaných po 2. světové válce. Základem je databáze vytvořená v programu Google Docs Tabulky a webová aplikace napsaná v ...
  • Geoportály a mapové servery v ČR 

   Author: Vorlíček Chrudoš; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geoprocessingové služby ArcGIS Serveru 

   Author: Kyzlíková Eliška; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Müller Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Georeferencování I.vojenského mapování Rakouska-Uherska 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Historické atlasy z druhé poloviny 20.století - sběr dat a analýza 

   Author: Grunerová Martina; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se věnuje popisu tvorby databáze historických atlasů, hodnocení kartografických děl a analýze informací obsažených ve vytvořené databázi. V rešerši a teorii se dočtete o hodnocení kartografických děl ...
  • Hrad a zámek Bečov nad Teplou a zámek Valeč - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Kopáček Petr; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-29)
   Tato diplomová práce se zabývá shromážděním a zpracováním (tzn. georeferencováním a vektorizací) dostupných mapových a plánových podkladů pro hrad a zámek Bečov nad Teplou a zámek Valeč. Jako podkladová data jsou použity ...
  • Hrad Buchlov a zámek Buchlovice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Přibylová Jana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování mapových a plánových podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a jejich okolí v období od 19. století až do poloviny 20. století. Jako významné materiály byly ke ...