Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému - modelování reologického chování venózní částí KVS 

   Author: Abu Baker Mohammad Nasr Huseen; Supervisor: Pražák Josef; Opponent: Pátek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato práce obsahuje shrnutí anatomie, fyziologie a biomechaniky kardiovaskulárního systému a mnoho fyzikálních modelů popisujících kardiovaskulární systém, postavených za účelem výuky nebo řešení některých problémů ...