• Akustické senzory pro monitorování hluku 

      Autor: Abramova Karina; Vedoucí práce: Honzík Petr; Oponent práce: Schimmel Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování hluku z dopravy pomocí jednoduchých a levných senzorů využitelných v senzorických sítích. Soustřeďuje se nejen na provedení vlastních měření na konkrétních vzorcích, ...