• Vliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické záření 

      Autor: Abdihoxha Hysen; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Kopáček Ilja
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Ten projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat ...